Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2014

23:03
6970 5831 500
Reposted fromfantik fantik viapannalu pannalu
23:02
4279 0a97
Reposted fromfelicka felicka via000monnnn066 000monnnn066
23:01
7181 85c6
Reposted fromRukia Rukia viatakemeout takemeout
23:01
2034 84f3
Reposted fromrisky risky viathatwasntadream thatwasntadream
23:00
Smutek jest oznaką tego, że uzależniłem swoje szczęście od jakiejś rzeczy lub osoby, przynajmniej w jakimś sensie.
— Anthony de Mello
Reposted fromdreamteam dreamteam viadiebitchdie diebitchdie
23:00
2235 2db6 500
Reposted fromMcHarvey McHarvey viazapominanie zapominanie
23:00
Pozwól jej się w ciebie mocno wtulić.
— Bogda Mysłowska "Zagubiona dziewczyna"
23:00

- Now, I can Die Happy *o*
Reposted fromMijime Mijime viainvisibility invisibility
22:58
  Ta cisza nie była milczeniem, a tym bardziej nie była spokojem.
— Markus Zusak - Złodziejka książek
Reposted fromIriss Iriss viaawaken awaken
22:52
6590 8fb7
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaprzeblyski przeblyski
22:51
– Podobno pesymiści żyją dłużej niż optymiści.
 – Bo rzeczywistość nigdy nie jest tak zła jak to, co zdołamy sobie wyobrazić.
— Meg Cabot
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
22:48
9722 4d5b
22:47
Pijany pisz do mnie.Chcę być osobą o której myślisz,gdy nie jesteś trzeźwy.
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viamaddreamer maddreamer
22:47
wszystko co nie jest zaplanowane, okazuje się najlepsze
— smb.soup.io
Reposted fromsavemebaby savemebaby viacollageanka collageanka
22:46
znasz to uczucie kiedy dajesz z siebie wszystko a otaczające cię nieroby dostają więcej od losu?
— ^
Reposted fromaggape aggape vialaufer laufer
22:44
8876 b4dc
Reposted fromsadboy sadboy vianutt nutt

January 23 2014

21:56
O to chodzi w życiu. O dobre wspomnienia.
— Dawno, dawno temu
Reposted fromdice dice viazadaleko zadaleko
21:56
7965 7122 500
21:55
Musimy sobie kupić butelczyne wina i ponarzekać na cały Świat kiedyś.
Reposted fromnivea nivea viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:55
Są takie noce, przyjacielu, kiedy świat się kończy. Świat odchodzi i zostawia nas z rozszerzonymi źrenicami i bezradnie opuszczonymi rękoma.

— H. Poświatowska
Reposted fromonzuiver onzuiver viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl