Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2014

21:54
6124 5faa
21:53
3827 2d35 500
Reposted frompengin pengin viazielony92 zielony92
21:53
Miałaś wszystko, poznałaś wszystkich, zrobiłaś wszystko czego zapragnęło Twoje małe, burzliwe serce. Ale nigdy nie byłaś prawdziwie szczęśliwa, prawda?
— American Horror Story: Coven [s03e11] Protect the Coven
Reposted fromcytaty cytaty
21:52
Ludzie próbują udawać, że ból na nich nie działa, ale nikt sobie z nim nie radzi. Wszystko złe, co robimy w życiu, bierze się z jakiegoś bólu.
— James Frey
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
21:47
7141 e084 500
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viamuladhara muladhara
21:46
Chciałabym w wieku 75ciu lat usiąść na ganku z jakimś starszym panem i z czystym sercem powiedzieć: Wygraliśmy wszystko. 
— z serii : najskrytsze marzenia.
Reposted fromsognito sognito viadziza dziza
21:46
∞ | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viadziza dziza
21:44
Jestem dobry w wyobrażaniu sobie tego, co nie istnieje.
— Piotr Czerwiński "Międzynaród"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
21:44
Wiesz, lubię wieczory.
Lubię się schować na jakiś czas.
— Myslovitz - Długość dźwięku samotności
21:44
Reposted fromkanikani kanikani
21:43
2170 2005 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
21:43
Po czwarte, nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— Ignacy Karpowicz - Gesty
Reposted fromakord akord viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
21:41
(...) przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść, lecz obojętność.
— Emily Giffin - Coś pożyczonego
Reposted fromkonwalia konwalia viawhywhywhy whywhywhy
21:41

Reposted fromweightless weightless viawhywhywhy whywhywhy
21:40
Opisując dzisiejszy dzień w trzech słowach:
pusto, smutno i chujowo.
— mine
Reposted fromdiammond diammond viawhywhywhy whywhywhy
21:40
5147 67cb
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viawhywhywhy whywhywhy
21:39
Widzisz córeczko - powiedziała matka po chwili dłuższego namysłu. - Jeżeli on odsuwa Ci krzesło, kiedy siadasz, otwiera drzwi, kiedy wsiadasz, podaje płaszcz i ułatwia wejście do lokalu - to nie znaczy, że Cię kocha. Nie powinnaś mylić dobrych manier z zaangażowaniem. Jeżeli trzyma Twoje włosy, kiedy wymiotujesz jak kot na imprezie, to nie znaczy że Cię kocha. Jeżeli się z Tobą przespał - to nie znaczy, że Cię kocha. Nawet jeżeli następnego dnia zadzwonił. Nawet jeżeli przespał się ponownie. Nawet jeśli sypia z Tobą od roku - to nie znaczy że Cię kocha i że do czegokolwiek się zobowiązał. Nawet jeśli mówi, że kocha, to może to oznaczać zupełnie coś innego... Ja wiem Olu, że jesteś z innego pokolenia. Mamy równouprawnienie, kobieta może wysyłać sygnały tak samo jak mężczyzna, może podejmować inicjatywę i brać sprawy w swoje ręce. Ale kochanie, nie ma tak nieśmiałego mężczyzny, żeby nie był w stanie wystartować wtedy kiedy naprawdę mu zależy. Nie goń, nie ścigaj, nie napieraj. To Ci się zwyczajnie nie opłaci. 
Mężczyźni, Olu, to zdobywcy. Może Cię kochać, ale w momencie kiedy zaczniesz na niego naciskać po prostu ci ucieknie. 
-To co mam zrobić mamo ? - zapytała jak wtedy kiedy miała 13 lat.
- Nic kochanie. Czekać.
— Piotr C., Pokolenie Ikea
Reposted frommissbrodka missbrodka viawhywhywhy whywhywhy
21:38
Trzeba coś w sobie mieć, żeby mało mówić, bo kiedy się mało mówi, to się myśli, i to dużo.
— Cecelia Ahern, Pamiętnik z przyszłości
21:37
Bawcie się ze mną ostrożnie. Natura moja jest pluszowa, lecz w środku skrywam potłuczone szkło. Bawcie się ze mną ostrożnie.
— Karpowicz "Balladyny i romanse"
Reposted frommalpkabonobo malpkabonobo viawhywhywhy whywhywhy
21:36
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan "Pokuta"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl